Waterhygiene

Waterhygiene

Neem 24/7 contact met ons op via 0800-7368494  of mail ons

GRATIS bezoek ter plaatse door een van onze deskundige plaatselijke hygiëne-adviseurs om uw behoefte

Met onze RSPH-gecertificeerde technici kunt u er zeker van zijn dat u in de veilige handen van onze

Services beoordeeld als uitstekend op Trustpilot door onze klanten

Onderhoud drinkwatersystemen en analyse

Water beheer

Water is een essentiële basis grondstof, die we dagelijks gebruiken voor verschillende doelen, namelijk: dagelijks gebruik (o.a. koken, drinken, wassen etc.)  en bedrijfsprocessen. Als gevolg van externe invloeden kan het water zeer snel verontreinigd worden en vervuilen. 

Om ziekten te voorkomen, is een permanente hoge kwaliteit van het water  essentieel. Ten einde dit te bereiken heeft de wetgever gebouw eigenaren verplichtingen opgelegd, die de reinheid van het drinkwater dient te waarborgen.

Zorg plicht : Drinkwaterverordening voor gebouweigenaren.  

 

Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit

De Nederlandse Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit legt de gebouweigenaren een heldere (zorg) plicht op met betrekking tot het beheer en versheid van het drinkwater. Hierop wordt actief op gecontroleerd door Inspectie Leefomgeving en Transport.

In Nederland kennen wij 2 soorten verantwoordelijkheden op collectieve drinkwaterinstallaties, namelijk;

 • Prioritaire instellingen met een wettelijke verplichtingen op onderhoud en beheer van drinkwaterinstallties ; 
  • ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
  • gebouwen met een logiesfunctie (hotels, pensions, groepsaccommodaties, B&B’s met meer dan 5 slaapplaatsen)
  • opvangcentra voor asielzoekers
  • gebouwen met een celfunctie
  • badinrichtingen (zwembaden)
  • kampeerterreinen
  • jachthavens
  • wegrestaurants, truckstops, benzinestations e.d. met douchefaciliteiten bestemd voor openbaar gebruik
 • Niet prioritaire instellingen Dit zijn alle overige instellingen die niet onder de bovenstaande categorieën vallen; 
 • Verordening: Risico analyse volgens BRL6010  met als doel een beheersplan op te stellen om legionella groei te voorkomen. 
 • Monstername: Detectie van Legionella volgens NEN ISO 11731 
 • Richtlijn: Implementatie van EG-richtlijn 98/83 / EG ("Over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water")
 • Regeling: NEN1006 en de BRL6010

Waarom regelmatige watermonitoring belangrijk is

  • Extreem gevaarlijke bacteriën , zoals Legionella pneumophila of E.coli, kruipen gemakkelijk in drinkwatersystemen. 
  • Medewerkers en klanten kunnen worden blootgesteld aan ziekten : gezondheid en economische schade zijn het gevolg.
  • Alleen geaccrediteerde laboratoria en specialisten mogen drinkwatermonsters verzamelen, analyseren en evalueren.

   • Extreem gevaarlijke bacteriën , zoals Legionella pneumophila of E.coli, kruipen gemakkelijk in drinkwatersystemen.
   • Medewerkers en klanten kunnen worden blootgesteld aan ziekten : gezondheid en economische schade zijn het gevolg.
   • Aanzienlijke aanscherping van de drinkwaterverordening (TrinkwV) in november 2011.
   • Alleen geaccrediteerde laboratoria en specialisten mogen drinkwatermonsters verzamelen, analyseren en evalueren.

Wateranalyse eWateranalyse en watermonitoring door Rentokil Specialist Hygiene n watermonitoring door Rentokil Specialisit Hygiene

Onze service volgens BRL6010

 • Drinkwatermonsters nemen
 • Risicobeoordeling van de collectieve drinkwater installatie:
 • Fysisch-chemische waterkwaliteit , microbiologische analyse, systeem inspecties
 • Ondersteuning van operators / verantwoordelijke personen
 • Onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria
 • Risico analyse en beheersplannen volgens de BRL6010
 • Continu temperatuur monitoring middels een sensor
 • Digitale beheersplan

Ontzorgen voor meer comfort en veiligheid

Ontzorgen voor meer comfort en veiligheid

Rentokil kan u volledig ontzorgen voor alle werkzaamheden op het gebied van drinkwater analyse en watermonitoring: veilig, efficiëntie en bedrijfszekerheid.