Onderhoud van koeltorens

Onderhoud van koeltorens

Neem 24/7 contact met ons op via 0800-7368494  of mail ons

Gratis inspectie door een van onze deskundige hygiëne-adviseurs

Met onze gecertificeerd personeel kunt u er zeker van zijn dat u in veilige handen bent

Services beoordeeld als uitstekend op Trustpilot door onze klanten

Onderhoud van koeltorens

Wij handhaven de efficiëntie en prestaties van uw koeltorens

De wetgever heeft besloten dat koeltorens of koelinstallaties altijd in een hygiënische bedrijfsconditie moeten zijn. De exploitanten van koeltorens en koelen installaties zijn altijd verantwoordelijk voor het actief minimaliseren van het risico dat voortvloeit uit de exploitatie van hun faciliteiten.

Degene die een natte koeltoren in werking heeft moet de risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen (art. 3.16b Abm). Als dat niet mogelijk is moeten de risico's zoveel mogelijk beperkt worden. Men moet ten minste voldoen aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen.

ISSO publicatie 55.3 "Legionellapreventie in klimaatinstallaties" verduidelijkt de toepasselijke regelgeving. (Proces-)waterinstallaties bij bedrijven, zoals: vernevelingsinstallaties in kassen, autowasstraten, spoelwater bij slachthuizen of groentewassers, vallen onder de Arbeidsomstandighedenregelgeving.

Voor drinkwater is er de Drinkwaterwet en bijbehorend besluit en regeling.

Verplichtingen van de exploitant voor exploitanten van koeltorens

Rechtsgrondslag: Alle verdampings koelsystemen en koeltorens (proceswater) zijn onderworpen aan strikte voorwaarden volgens geldende normen.
Deze omvatten met name:

  • de koelwaterbehandeling
  • de consistente bestrijding van ziektekiemen  (bijv. de schadelijke legionella of slijmvormende Pseumonaden)

Koeltoren service van Rentokil Specialist Hygiene

Onze service volgens geldende norm

  • Reinigen van koeltorens en verdampings koelsysteem volgens Norm
  • Koelwater controles
  • Driemaandelijkse bemonstering door een geaccrediteerd laboratorium
  • Testen en verwijderen van biofilm, vuil, modder en minerale afzettingen
  • Opstellen van Risicoanalyses en beheersplannen


Onderhoudscontracten voor meer comfort en veiligheid

Kies een onderhoudscontract met Rentokil Specialist Hygiene en wij zullen het werk rond het beheer van uw koeltorens en koelinstallaties uit handen nemen qua: veilig, efficiëntie en bedrijfszekerheid.

Grondige zuiverheid

We minimaliseren de kiembelasting in uw toevoerlucht- en afvoerlucht kanalen en in de ventilatie- en airconditioningsystemen voor zover mogelijk.

Documentatie

U ontvangt een volledige documentatie op basis van luchtmonsters, die worden beoordeeld door een onafhankelijk laboratorium, evenals een voor-en-na document of certificaten als bewijs van de prestaties.

Onderhoud

Ons reguliere onderhoud zorgt voor het succes van uw bedrijf en de gezondheid van uw medewerkers en omwonende.

Milieuvriendelijk

Onze agentia zijn compatibel met materialen en biologisch afbreekbaar.

Veiligheid

We houden ons strikt aan alle geldende voorschriften; onze processen zijn gecertificeerd door onafhankelijke experts. Om uw werknemers, uw bedrijf en uw goede reputatie te beschermen.

Voor een gratis consult of een niet-bindend aanbod bel ons (0800) 736  84 94  of stuur ons