Rentokil Hygiene: specialist in hygiënisch en technisch onderhoud

Legionellapreventie en –beheersing

Legionellapreventie en –beheersing

Om u te ondersteunen bij het voorkomen van besmettingen biedt Rentokil Hygiene een complete service op het gebied van legionellapreventie en -beheersing. Wij leveren de volgende diensten:

Watermonsters nemen

Onze gespecialiseerde medewerkers nemen watermonsters van uw waterleidingnet. Deze stalen worden onderzocht door een erkend laboratorium op het aantal kolonievormende eenheden (kve) legionellabacteriën. De resultaten van deze metingen worden in een uitgebreid rapport vastgelegd waardoor u een duidelijk inzicht krijgt in de actuele staat van uw leidingsysteem.

Auditing

Rentokil Hygiene controleert uw waterleidingsinstallatie op eventuele risico’s. We kijken naar hoe de leidingen lopen en waar kritische punten zitten. Waar nodig worden aanpassingen aan de installatie en het leidingsysteem door ons voorgesteld en uitgevoerd.

Beheersplannen opstellen

Een aantal bedrijven en instellingen wordt bij wet verplicht een beheersplan op te stellen. Zij moeten ook minimaal twee maal per jaar het water laten controleren. Dit geldt onder andere voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, asielcentra, verblijfsaccommodaties, zwembaden en sauna’s. Rentokil Hygiene kan u hierbij helpen. Onze experts stellen een beheersplan op en houden toezicht op uw gehele waterleidingsinstallatie. Zij nemen watermonsters, voeren een risicoanalyse uit en verrichten aanpassingen aan de installatie. Ook verzorgen zij de periodieke controle van het systeem.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de diensten van Rentokil Hygiene op het gebied van legionellapreventie en -beheersing? Bel dan met 0800-7368494 voor een afspraak met één van onze legionellaexperts.

Legionellapreventie en –bestrijding

We zijn er om u te helpen