Rentokil Hygiene: specialist in hygiënisch en technisch onderhoud

Legionellabestrijding

Legionellabestrijding

Als de legionellabacterie wordt vastgesteld in uw waterleidingsinstallatie kan Rentokil Hygiene verschillende maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Het is belangrijk om te onderzoeken waar de besmetting is ontstaan. Vervolgens zorgen we ervoor dat de bacterie bestreden wordt. U kunt erop rekenen dat wij uw waterleidingsinstallatie weer helemaal veilig krijgen. Wij volgen uiteraard alle geldende wettelijke procedures, zoals de zogenaamde ‘Trap van VROM’. Dit is de volgorde die door het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is opgelegd om de legionellabacterie te bestrijden.

Wilt u meer weten over hoe Rentokil Hygiene u kan helpen legionella te beheersen? Bel dan met 0800-7368494 voor een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

Legionellapreventie en –bestrijding

We zijn er om u te helpen