0800-7368494 Bel ons Verzoek om terug te bellen

HACCP

Het belang van HACCP en voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een cruciaal aspect van de voedingsmiddelenindustrie. Het waarborgen van de veiligheid van voedselproducten is belangrijk om de gezondheid van werknemers en bezoekers te beschermen. Daarom is het implementeren van een voedselveiligheidssysteem essentieel voor alle bedrijven in de voedingsmiddelensector. Een van de meest erkende en effectieve voedselveiligheidssystemen is HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). In deze blog zullen we de 7 basisprincipes van HACCP omschrijven en uitleggen waarom voedselveiligheid zo belangrijk is.

De 7 Basisprincipes van HACCP

1. Voer een gevarenanalyse uit
Het eerste principe van HACCP houdt in dat bedrijven een uitgebreide gevarenanalyse moeten uitvoeren. Dit omvat het identificeren en evalueren van alle mogelijke gevaren die tijdens het productieproces kunnen optreden. Door de gevaren duidelijk in kaart te brengen, kunnen bedrijven maatregelen nemen om de risico's tot een minimum te beperken.

2. Bepaal kritische beheerspunten (CCP's)
Het tweede principe omvat het bepalen van kritische beheerspunten (CCP's) in het productieproces. Dit zijn de punten waarop maatregelen genomen kunnen worden om gevaren te beheersen of te elimineren. Een CCP is het laatste punt waar ingrijpen mogelijk is om ervoor te zorgen dat voedsel veilig blijft voor consumptie. Voorbeelden van CCP's zijn kooktemperaturen, pasteurisatie en het voorkomen van allergenen besmettingen.

3. Stel kritische grenzen vast
Het derde principe betreft het vaststellen van kritische grenzen voor elke CCP. Kritische grenzen zijn specifieke criteria die aangeven wanneer een product als veilig wordt beschouwd en wanneer het een onaanvaardbaar risico vormt voor consumenten. Deze grenzen kunnen variëren, afhankelijk van het type product en de vereiste voedselveiligheidsnormen. Voorbeelden van kritische grenzen zijn pH-waarden, temperaturen en zoutgehalte.

4. Bewaking van de CCP’s
Principe 4 vereist dat bedrijven procedures instellen om de CCP's voortdurend te controleren en ervoor te zorgen dat ze binnen de vastgestelde grenzen blijven. Monitoring is essentieel om potentiële gevaren tijdig te detecteren en te corrigeren. Bewaking van de CCP’s kan onder andere het meten van temperaturen en pH-waarden omvatten.

5. Stel acties vast
Het vijfde principe omvat het vaststellen van acties wanneer monitoring aangeeft dat een CCP niet onder controle is. De acties zijn essentieel bij afwijkingen om de veiligheid van voedselproducten te waarborgen. Voorbeelden van acties zijn het herstellen van het proces, het identificeren en isoleren van aangetaste producten, en het voorkomen van herhaling in de toekomst.

6. Pas verificatie toe
Principe 6 gaat over het vaststellen van procedures ter verificatie om te controleren of het HACCP-systeem effectief werkt. Verificatie omvat het regelmatig beoordelen van het voedselveiligheidssysteem om te zorgen dat het voldoet aan de gestelde normen. Interne audits en beoordelingen van het HACCP-plan zijn enkele voorbeelden van verificatieprocessen.

7. Stel documentatie vast
Het laatste principe vereist dat bedrijven gedetailleerde documentatie bijhouden van het gehele HACCP-proces. Deze documentatie moet alle uitgevoerde analyses, monitoringsresultaten, acties en verificatieprocedures bevatten. Het bijhouden van gedocumenteerde informatie is niet alleen essentieel voor naleving van de wet- en regelgeving, maar ook voor het garanderen van transparantie en traceerbaarheid binnen de voedselproductieketen.

Waarom bedrijven moeten voldoen aan HACCP-richtlijnen
 

Het naleven van HACCP-richtlijnen is van vitaal belang voor bedrijven in de voedingsmiddelensector. Hier zijn enkele redenen waarom bedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen van HACCP:

 1. Voorkom voedselveiligheidsgevaren
  Het implementeren van HACCP-richtlijnen helpt om voedselveiligheidsgevaren te voorkomen voordat ze zich voordoen. Door proactieve maatregelen te nemen en potentiële gevaren te identificeren, zorgt u voor een veilig product voor consumenten.
 2. Wet- en regelgeving
  HACCP is internationaal erkend als een effectief voedselveiligheidssysteem. Nederland heeft HACCP opgenomen in de Warenwet, waardoor het een verplichte vereiste is voor voedselverwerkende bedrijven. Door te voldoen aan HACCP-richtlijnen, voldoet u aan de wet- en regelgeving en kunt u mogelijke juridische problemen vermijden. De HACCP-richtlijnen worden gecontroleerd door de NVWA.
 3. Bescherming van bedrijfsreputatie
  Het naleven van HACCP-richtlijnen is essentieel om de reputatie van een voedingsbedrijf te beschermen. Door te investeren in voedselveiligheid en transparantie, kan uw bedrijf het vertrouwen van consumenten winnen en uw positieve reputatie behouden.
 4. Verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van processen
  HACCP vereist dat bedrijven hun processen kritisch evalueren en verbeteringen doorvoeren om voedselveiligheid te waarborgen. Dit kan leiden tot efficiëntere en effectievere productieprocessen, wat de kosten kan verlagen en de kwaliteit van producten kan verbeteren.

Voedselveiligheid is van het allergrootste belang voor de gezondheid van consumenten en het behoud van de reputatie van uw bedrijf in de voedingsmiddelensector. Draag bij aan de volksgezondheid door het naleven van de HACCP-richtlijnen. Heeft u vragen over het voldoen aan de HACCP-richtlijnen? Vraag dan nu een gratis inspectie aan.

Effectieve dieptereiniging

Dieptereiniging speelt een belangrijke rol om brandveiligheid te garanderen

 • Dieptereiniging met respect voor mens en milieu
 • Het belang van reiniging van grootkeukens
 • Dieptereiniging voor alle sectoren
Meer info? Klik hier

Related posts