nl-diseases-banner

Hygiëne en desinfectie

Neem 24/7 contact met ons op via 0800-7368494  of mail ons

GRATIS bezoek ter plaatse door een van onze deskundige plaatselijke hygiëne-adviseurs om uw behoefte

Met onze RSPH-gecertificeerde technici kunt u er zeker van zijn dat u in de veilige handen van onze

Services beoordeeld als uitstekend op Trustpilot door onze klanten

Legionella

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die in water leeft. In al ons leidingwater kom je legionella tegen. Dit wordt pas een probleem als er te veel kolonievormende eenheden per liter in het water zitten. De bacterie kan dan ziekten veroorzaken. Besmetting gebeurt via nevel die vrijkomt in bijvoorbeeld een douche of via een sproei-installatie – en in de longen terechtkomt. Mensen die de bacterie inademen hebben kans op Legionellose (soms met dodelijke afloop) of Pontiac (een mildere vorm).

Heeft u een collectieve leidingwaterinstallatie waarmee u water aanbiedt aan derden, dan bent u verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.

Wie is verantwoordelijk?

Heeft u een collectieve leidingwaterinstallatie waarmee u water aanbiedt aan derden, dan heeft u minimaal zorgplicht voor uw waterleiding. Die plicht is vastgelegd in de Waterleidingwet. Kort gezegd: het water dat u beschikbaar stelt, moet veilig zijn. Hoe u dat regelt, is aan u. Rentokil Specialist Hygiene helpt u er graag mee.

Sommige bedrijven of instellingen zijn verplicht om meer te doen. Biedt u een slaap- en douchemogelijkheid aan derden, dan behoort u tot de zogenaamde prioritaire instellingen. U bent dan verplicht een legionella-beheersplan te hebben, waarmee periodieke controles worden uitgevoerd en gemonitord. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, hotels, gevangenissen en campings. Ook deze instellingen helpen wij graag.

Een ziekenhuis heeft duizenden watertappunten, die allemaal gecontroleerd moeten worden. Een monsterklus die wij van u overnemen.

Legionellapreventie in drie stappen

Drie factoren vergroten de kans op legionellagroei in de waterleiding: stilstaand water, een watertemperatuur tussen de 25 en 40 graden, en afzetting[T.nl1]  in de leiding. Rentokil Specialist Hygiene heeft een systematische aanpak ontwikkeld om dit tegen te gaan. Of u nu alleen zorgplicht heeft of een prioritaire instelling bent en moet voldoen aan periodieke controles; wij houden uw water schoon en uw omgeving veilig.

  1.    Risicoanalyse

Wat is de kans dat u te maken krijgt met legionella? Wij maken een risicoanalyse voor uw specifieke situatie. We kijken naar uw installatie en het gebruik ervan. Zijn er bijvoorbeeld tappunten die nauwelijks worden gebruikt? Dan vergroot het stilstaande water het risico op legionellavorming. Zijn er waterleidingen die tegen verwarmingsleidingen liggen? Dan is de watertemperatuur wellicht te hoog. We brengen alles in kaart en geven advies om uw waterinstallatie veilig te houden. Kunt u geen aanpassingen doen – bijvoorbeeld een leiding weghalen die niet gebruikt wordt? Dan gaan we uw risico’s beheersen met een beheersplan.

Wij houden uw waterschoon en uw omgeving veilig.

  1.    Beheersplan

Er zijn verschillende beheersmaatregelen waarmee we legionellagroei voorkomen. Die leggen we vast in een beheersplan, samen met de frequentie waarmee we de maatregelen uitvoeren. Ook is het beheersplan een (digitaal) logboek, waarin controles worden bijgehouden. Heeft u zorgplicht voor uw waterleiding, dan raden wij u aan de volgende controles uit te voeren. Bent u een prioritaire instellingen, dan is dit zelfs verplicht:

-       Temperatuurmetingen waterleiding

Een hoge watertemperatuur veroorzaakt meer legionellagroei. We meten de watertemperatuur op het tappunt, en bij de watermeter ter referentie.

-       Tappunten doorspoelen

Afhankelijk van de watertemperatuur bepalen we de spoelfrequentie. Dit is minimaal wekelijks. Bij een watertemperatuur hoger dan 25 graden [T.nl2] moet u dagelijks spoelen.

-       Boilers en cv’s op temperatuur controleren

Verhit een installatie het water niet boven de 60 graden? Dan heeft u een verhoogde kans op legionellagroei.

-       Keerkleppen controleren

Eén keer per jaar controleren we alle keerkleppen. Eén keer per tien jaar vervangen moeten ze vervangen worden.

-       Watermonsters

We meten twee keer per jaar de kolonievormende eenheden (kve) legionella in het tapwater. In Nederland is de wettelijke norm voor veilig water 100 kve per liter. In Vlaanderen is dit 10.000 kve per liter.

  1.    Beheer op afstand

U kunt het beheer van uw waterinstallatie volledig uit handen geven. Een paar keer per jaar komen wij dan langs voor watermonsters en inspectie van de keerkleppen. Verder doen we alles op afstand. Dankzij sensoren op uw waterleiding meten we de temperatuur. En met kranen die automatisch spoelen, zorgen we voor een frequente doorspoeling, afhankelijk van de temperatuurmetingen. Via een digitaal dashboard heeft u 24/7 inzicht in de watertemperaturen en spoelstatus. Wilt u liever het beheer zelf uitvoeren? Ook dan kan het digitale dashboard helpen. U krijgt bijvoorbeeld een mail als tappunten doorgespoeld moeten worden. Uitgevoerde acties registreert u in het systeem.

24/7 inzicht in de status van uw waterinstallaties in al uw panden; een veilige gedachte.

Help, een legionella-uitbraak!

Wij doen er alles aan om een legionella-uitbraak te voorkomen. Mocht u toch te maken krijgen met een uitbraak, dan halen wij de bacterie kosteloos weg. Daarvoor gebruiken we chemische of thermische desinfectie. Werkt dit niet, dan hebben we nog een alternatief: met koperzilverionisatie kunnen we de DNA-streng van de bacterie doorbreken. Onze garantie: een schone en veilige omgeving voor u en iedereen aan wie u water beschikbaar stelt.

 

Legionellapreventie door Rentokil Specialist Hygiene: wat levert het op?

  •         Risicoanalyse, beheersplan en controles allemaal bij één partij.
  •         Geen omkijken meer naar uw plicht om legionella te beheersen.
  •         Alle informatie over uw panden is digitaal en 24/7 inzichtelijk.
  •         Minder mankracht en dus arbeidsloon nodig voor legionellapreventie.
  •         Onverhoopt een legionella-uitbraak? Wij halen de bacterie weg.