Rentokil Hygiene: specialists in hygienic and technical maintenance.

Wettelijke vermelding

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing als u toegang hebt tot materiaal op deze site en u bent ervoor verantwoordelijk dat deze voorwaarden onder de aandacht komen van iedereen die toegang tot dergelijk materiaal kan krijgen als gevolg van uw toegang.

Deze site is beschermd door auteursrecht. De site is gepubliceerd door Rentokil plc en mag niet gereproduceerd worden, anders dan door downloaden en weergave op een enkele computer en alleen voor persoonlijk intern bedrijfsgebruik. De site mag niet anderszins gereproduceerd of overgedragen of beschikbaar gemaakt worden op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rentokil plc.

De namen "Rentokil®" zijn geregistreerde handelsmerken.

Elke inbreuk op de rechten van Rentokil plc zal toepasselijke juridische actie tot gevolg hebben.

Deze site dienst slechts ter informatie. Rentokil plc heeft redelijke zorg en vaardigheid betracht bij het samenstellen van de inhoud van deze site, maar geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op deze site en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een bepaalde uitspraak of het gevolg van enig gebruik daarvan.

Niets op deze site houdt een aanbieding of uitnodiging in voor het verkopen of verzoek om een aanbieding om aandelen Rentokil plc te kopen, noch mag er iets op deze site begrepen worden als een aanbeveling om aandelen in Rentokil plc te kopen. Als u overweegt te investeren, moet u uw eigen onafhankelijke beoordeling maken en zelf professioneel, juridisch en financieel advies zoeken.

We are here to help you

  • +31-(0)800-7368494