Rentokil Hygiene: specialist in hygiënisch en technisch onderhoud

Milieu

Rentokil Hygiene is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid om de milieubelasting te minimaliseren. Om dit te realiseren is een milieumanagementsysteem opgezet en gecertificeerd volgens ISO 14001. Ook is het een belangrijk onderdeel van ons Veiligheid, Gezondheid en Milieu-beleid (VGM). Hierbij staat de veiligheid van ieders werk- en leefomgeving centraal.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten wegen we continue af welke methoden het beste zijn om de dieptereiniging uit te voeren. Al onze reinigingsmiddelen voldoen aan de wettelijke milieunormen. Door training van onze medewerkers hebben we gerealiseerd dat het verbruik hiervan is afgenomen. Ook zijn de werkzame stoffen teruggebracht en wordt er door een nieuwe verpakking minder verspild.

Een belangrijke doelstelling van ons milieubeleid is ook om het waterverbruik tijdens werkzaamheden terug te brengen. Daarnaast wordt door training ‘het nieuwe rijden’ geïntroduceerd om het brandstofverbruik te verlagen. Verder wordt steeds meer aandacht gelegd op afvalscheiding en beheer.

Om te controleren of werkzaamheden op locatie en op de verschillende vestigingen worden uitgevoerd volgens de regels voeren wij regelmatig interne audits en VGM-inspecties uit.

Milieumanagementsysteem

Wilt u meer informatie over het milieumanagementsysteem van Rentokil Hygiene of het ISO 14001 certificaat bekijken? Klik dan hier.